آیلتس آنلاین

آیلتس آنلاین

کاربرد be about to

کاربرد be about to  به مثال زیر توجه کنید:

Don’t go out now – we’re about to have lunch.

بیرون نرید – قراره ناهار بخوریم.   همانطور که می بینید be about to  به معنای اتفاق افتادن یا یک رخداد در آینده ی بسیار نزدیک و خیلی زود هست. به عنوان مثال:  

I was about to go to when the telephone rang.

داشتم می رفتم بخوابم که تلفن زنگ زد.   مفهوم not about to ” بیشتر عدم تمایل به انجام کاری را نشان می دهد. به عنوان مثال:

I’m not about to pay 100 dollars for the dress.

نمی خوام ۱۰۰ دلار برای اون لباس پول بدم.]]>

ارسال یک نظر

*

code