آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

کارنامه IELTS

کارنامه IELTS معمولا ۲ هفته تا ۱ ماه بعد از آزمون، شرکت کننده کارنامه ای با عنوان (Test Report Form ) یا به اختصار TRF را دریافت می کند. در این آزمون نمره های هر یک از مهارت های زبانی (شنوایی، درک مطلب، نوشتاری و گفتاری) و نمره نهایی و کلی آزمون مشاهده می شود. مقدار نمره مورد نیاز و مورد قبول دانشگاه ها و مراکز بستگی به آن مر کز دارد. در ایران معمولا ۲  تا ۱ ماه بعد از آزمون نمره شرکت کننده اعلام شده و کارنامه آزمون به نشانی شرکت کننده ارسال می گردد. بر اساس استاندار آزمون نمره ها ۱۳ روز کاری پس از آزمون قابل دستیابی می باشند. برخی از مراکز نمره ها را در روز ۱۳ به آدرس شرکت کننده ارسال می کنند. لازم به تذکر است که نمره ها به هیچ وجه از طریق تلفن یا فکس یا ایمیل ارائه داده نمی شود. باید توجه داشته باشید که تنها یک نسخه از کارنامه آزمون برای شرکت کننده ارسال می گردد و حتما باید در مکانی امن نگهداری گردد. گرفتن کارنامه آزمون مجدد امکان پذیر نمی باشد. همچنین مراکز برگزاری آزمون تا ۵ نسخه از کارنامه را می توانند به آدرس های ارائه شده توسط شرکت کننده به طور رایگان و بدون هزینه ارسال کنند. حتما به این نکته دقت شود که اعتبار آزمون IELTS دو سال بوده و بیشتر موسسات قبول کننده آزمون نمره های بیش از دو سال را قبول نمی کنند.]]>

دیگران خوانده اند
نقش coherence & cohesion در رایتینگ آیلتس