آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

۵ اشتباه رایج لغات در اسپیکینگ آیلتس

۵ اشتباه رایج لغات در اسپیکینگ آیلتس

۵ اشتباه رایج کاربرد لغات در بخش اسپیکینگ ایلتس که باید از آنها اجتناب کرد

بسیاری از داوطلبان آزمون آیلتس بطور ناخواسته یک سری از اشتباهات رایج لغوی ساده را تکرار میکنند. هر ملیتی اشتباهات رایج خاص خود را در زبان انگلیسی دارد، اما بعضی از اشتباهات اغلب در میان زبان آموزان ملیتهای گوناگون مدام در حال تکرار شدن هستند. اگرچه توجه بسیار زیاد به اشتباهات زبانی هنگام صحبت کردن˓ بدلیل کند کردن روند گفتگو توصیه زیاد جالبی نیست اما بعضی از اشتباهات ساده هستند که میتوان براحتی آنها را برطرف کرد. شما میتوانید از همین حالا شروع کنید!

کاربرد کلمه Actually:

دااوطلبان آزمون آیلتس از این کلمه بسیار زیاد استفاده میکنند. بطور معمول انگلیسی زبانها از این کلمه هنگامی استفاده میکنند که میخواهند اطلاعات غافلگیرکننده ای را در اختیار مخاطب خود قرار دهند˓ یعنی آنچه که شنونده انتظار شنیدن آن را ندارد.

دیگران خوانده اند
آزمون آیلتس

  بعنوان مثال:

A: What games do you play in your free time? B: Actually, I don’t play games.

کاربرد been in:

هنگامیکه در مورد مکانهایی که از آنها دیدن کرده ایم صحبت میکنیم از :

I’ve been to Italy three times.

  استفاده میکنیم نه از :

I’ve been in………………

 

How to say?

در زبان انگلیسی برای ساختن سوال نیاز به یک اسم فاعل یا ضمیر داریم. اگر بخواهیم معنی غیرشخصی را در صحبت یا نوشتار روزمره بکار بریم˓ در اینصورت ازاین ضمیر استفاده میکنیم:

How do YOU say it?

Meet with

داوطلبان آزمون آیلتس هنگامیکه میخواهند در مورد “ملاقات با دوستانشان در اوغات فراغت خود” صحبت کنند از:

MEET WITH someone

   استفاده میکنند.

باید توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی این کاربرد اشتباه است وشکل صحیح کاربرد این فعل بدین صورت است:

دیگران خوانده اند
چگونه به سئوالات لیسنینگ MSRT پاسخ دهیم؟

I often MEET friends in my free time.

 

Meet up with:

اگرچه این فعل دوکلمه ای را اینگونه و با این حرف اضافه بکار میبریم:

I like MEETING UP WITH friends in my free time.

Something like this

این عبارت اغلب اشتباه بکار میرود. انگلیسی زبان ها بطور طبیعی ازاین عبارت برای اشاره به آنچه که قبلا گفته شده˓ و از عبارت دوم برای  آنچه که در مورد آن صحبت خواهد شد استفاده میکنند.

بعنوان مثال:

My brother looks something like this: he is very muscular, and he has a beard.

Have you seen an ancient Greek statue? My brother looks something like that.

اگرچه اینگونه اشتباهات زیاد جدی بنظر نمیرسند˓ اما باید توجه داشته باشید که همین اشتباهات ساده میتوانند بین کاربرد انگلیسی طبیعی و غیر طبیعی تفاوت ایجاد کنند.

]]>