آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

۵ نکته بسیار مهم در ریدینگ آیلتس

۵ نکته بسیار مهم در ریدینگ آیلتس

بهترین نکات برای مطالعه بخش Reading در آزمون IELTS آکادمیک:

همواره سوالات بسیاری پیرامون این موضوع که چگونه برای بخش Reading آزمون IELTS آکادمیک آماده شویم، وجود دارد. ما بسیاری از این سوالات متداول را از طراحان سوال و ممتحنین آزمون های IELTS پرسیده ایم و در این مجموعه جمع بندی کرده ایم:

 

سوال ۱: آیا نیاز است کل متن داده شده از ابتدا تا انتها خوانده شود؟

پاسخ منفی است. بخش Reading آزمون IELTS آکادمیک از ۳ متن نسبتا طولانی تشکیل شده است که بصورت پله ای سخت تر می شوند. یعنی متن اول نسبت به دوم ساده تر است و متن سوم نسبت به دوم سخت تر. بنابراین اگر شما متن اول را کامل بخوانید ( این اشتباه اکثر داوطلبان جدید آزمون است) به احتمال زیاد برای سوالات متن سوم فرصت کافی نخواهید داشت و آن را از دست می دهید. اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر متن از ابتدا تا انتها خوانده نشود، پس چگونه به سوالات پاسخ دهیم؟ خب این دومین سوالی است که درمورد Reading مطرح می شود.

سوال ۲: آیا بدون خواندن کل متن می توان به سوالات بخش Reading پاسخ داد؟

بله. البته مسلم است که فرصت برای خواندن هر سه متن از بالا تا پایین بسیار کم است. بنابراین نباید این کار را انجام دهید. ما راهکارهایی را در اختیار شما قرار خواهیم داد تا با بکارگیری این مهارت ها و استراتژی ها بتوانید به خوبی از پس سوالات Reading برآیید.

دو مورد از مهمترین مهارت های خواندن skimming و scanning هستند که برای بخش Reading حتما باید آنها را بکار گیرید. چگونگی بکارگیری هر یک از این دو مورد در زیر توضیح داده می شود:

 

Skimming:

Skimming به این معناست که چشم های خود را روی کل متن حرکت دهید. یعنی به هنگام دیدن متن به دنبال اهداف اصلی متن یا پاراگراف باشید و ببینید بطور کلی متن از چه چیزی سخن گفته است. جزئیات را دنبال نکنید.

اجازه دهید با یک مثال skimming را تمرین کنیم. پاراگراف های A-C را خوانده و بگویید کدامیک شامل اطلاعات زیر است؟

 1. Many people enjoy swaying along to the music in a nightclub. For these extroverts, a night spent dancing and talking to friends is a fun evening. But for introverts, this is the stuff of nightmares. Small talk, dense crowds and loud music can be terrifying. Even partying at home with a group of friends, though fun, can be draining. Some people would much rather be tucked up in reading a book. This is a primary difference between extroverts who on the one hand who feel energised from stimulating environments and interaction, and introverts on the other hand who feel drained and low in energy as a result of such situations.

 2. Why do introverts and extroverts react so differently to the same situation? The answer has to do with some key differences in the way their brains are wired. One major difference between the brains of introverts and extroverts is related to their response to the neurotransmitter dopamine. Dopamine is a chemical released in the brain that provides the motivation to seek external rewards like earning money or attracting a mate. It creates a sensation of pleasure as a reward for success in these endeavours. When dopamine floods the brain, both introverts and extroverts become more talkative and motivated to take risks. Introverts have the same quantity of dopamine present in their brains as extroverts. The difference is in the functioning of the dopamine which is more active in the brains of extroverts. Extroverts thrive on the dopamine-charged good feelings created when they engage the sympathetic side. Introverts rely more on a different neurotransmitter called acetylcholine. Like dopamine, acetylcholine is linked to pleasure; the difference is that acetylcholine makes us feel good when we turn inward. It powers our abilities to think deeply and focus intensely on just one thing for a long period of time. It also helps explain why introverts like calm environments; it’s easier to turn inward when we’re not attending to external stimulation. When an introvert is lounging at home in quiet solitude, lost in a book or watching Netflix, they are basking in the pleasant effects of acetylcholine

 3. Another piece of the introvert-extrovert puzzle has to do with the nervous system.  Both introverts and extroverts use both sides of their nervous systems at different times, just like they use both neurotransmitters. But extroverts tend to favour the opposite side of the nervous system; the sympathetic side, known as the ‘fight, flight or freeze’ system. This side mobilises us to discover new things and makes us active, daring, and inquisitive. The brain becomes alert and hyper-focused on its surroundings. Blood sugar and free fatty acids are elevated to give us more energy, and digestion is slowed. Thinking is reduced, and we become prepared to make snap decisions.

پاسخ: متن A ایده شماره (iv)، متن B ایده شماره (i) و متن C ایده شماره (iii) را در بر دارد.

 
دیگران خوانده اند
آیا در Writing آزمون IELTS می توان از ضمایر شخصی استفاده کرد؟

Scanning:

Scanning یعنی جستجوی کلیدواژه های مرتبط با سوال در متن. این مهارت زمانی مفید است که در پی یافتن اطلاعات خاصی از متن در یک زمان محدود هستیم. برای انجام این مهارت چند مرحله وجود دارد:

[featured_fa code=’chevron-left’ size=’lg’ type=’pointer’ float=’right’ /] سوال را خوانده و کلیدواژه های آن را تشخیص دهیم.

[featured_fa code=’chevron-left’ size=’lg’ type=’pointer’ float=’right’ /] سپس به روش skimming پاراگرافی که شامل اطلاعات مربوط به سوال است را پیدا کنیم.

[featured_fa code=’chevron-left’ size=’lg’ type=’pointer’ float=’right’ /] در این مرحله باید به دنبال یافتن کلیدواژه یا هم خانواده آن در پاراگراف مربوطه باشیم.

[featured_fa code=’chevron-left’ size=’lg’ type=’pointer’ float=’right’ /] بعد از یافتن کلیدواژه، جملات قبل و بعد از آن را به دقت بخوانیم.

[featured_fa code=’chevron-left’ size=’lg’ type=’pointer’ float=’right’ /] بازگشت به سوال و انتخاب پاسخ با توجه به اطلاعتی که از متن بدست آوردیم.

 

اجازه دهید با یک تست چند گزینه ای این روش را تمرین کنیم:

سوال: با توجه به سه متن داده شده در نمونه سوال قبلی بهترین گزینه برای سوال زیر را انتخاب کنید؟

 • What is the role of dopamine in the brain?

A It causes nightmares.

B It causes people to think deeply and introspectively.

C It is responsible for the “fight, flight or freeze” response.

D It is responsible for reward-motivated behaviour.

مرحله ۱: خواندن متن و یافتن کلیدواژه: کلیدواژه ها Dopamine  و Brain هستند.

مرحله ۲: یافتن پاراگراف مربوط به کلیدواژه ها به روش skimming:

You already know which paragraph the answer will be in! Because you’ve already skimmed the passage. The question here asks about the brain. Remember which paragraph talks about the brain? ….. Paragraph B. So, you don’t have to go looking through the whole passage to find the answer. Just go directly to the relevant paragraph.

مرحله ۳: پیدا کردن کلیدواژه ها یا مترادف آنها در پاراگراف:

مرحله ۴: جملات قبل و بعد از کلیدواژه را بخوانید.

مرحله ۵: بازگشت به سوال و انتخاب پاسخ سوال. گزینه D صحیح است.

 
دیگران خوانده اند
۳ تصور غلط دربار آزمون آیلتس

سوال ۳: برای پاسخگویی به تمام سوالات بخش Reading چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

در واقع این سوال مربوط به متن های داده شده نمی شود بلکه مربوط به سوالات مطرح شده است. اینکه شما با چه سوالاتی روبرو می شوید. مثلا اگر سوالی وجود دارد که باید تلاش زیادی برای پاسخ به آن داشته باشید، بهتر است آن را رها کنید و در پایان کار دوباره به سراغ آن بازگردید در غیر اینصورت سایر سوالات بی پاسخ باقی می مانند. آنچه اهمیت دارد این است که مطمئن باشید زمان خود را هدر نمی دهید. سوالاتی که نکته دار هستند و به قولی حقه در آنها بکار رفته است، تنها برای فریب شما و هدر دادن وقت طراحی می شوند که باید با هوشیاری آنها را مدیریت کنید.

 

سوال ۴: آیا نیاز است کلمات علمی (آکادمیک) زیادی بدانیم؟

دانستن طیف وسیعی از کلمات در بخش Reading آزمون IELTS آکادمیک قطعا سودمند خواهد بود. توصیه می شود هر روز حداقل یک مقاله علمی بخوانید و به معنای کلمات جدیدی که با آنها روبرو می شوید، طرز بکارگیری آنها در جمله و کلماتی که با آنها همراه می شوند، دقت کنید. این کار باعث می شود بفهمید کلمات در هر جمله چه معنایی می دهند و گرامر بکارگیری آنها در جمله چگونه است. همراه با خواندن از تفکر استنتاجی استفاده کنید و معنای کلمات را با مفهوم کلی متن هماهنگ کنید.

 

مثال: متن C در تمرین های قبل را بخوانید و به سوال زیر پاسخ دهید. (در هر جای خالی بیش از ۳ کلمه قرار نگیرد.)

What are two things that are heightened to increase energy and hinder digestion?

۱- …………………….

۲- ……………………..

پاسخ: مطابق مراحل قبل کلیدواژه ها increase energy and hinder digestion هستند. متن حاوی کلیدواژه ها:

It is possible that you don’t know what the word hinder means. It would be helpful if you did, but if you didn’t, you can use some critical thinking to infer or guess the meaning from context. Plus, there are other keywords in the question that will help you, so use them when looking for the answer.

اسکن متن و خواندن جملات پیش و پس از کلیدواژه ها:

بنابراین پاسخ سوال به صورت زیر است:

   
 • Blog sugar

 • Free fatty acids

توضیح: با توجه به پاراگراف می توانید بفهمید که hinder معنای “کند شدن” می دهد. در واقع اگر معنای واقعی hinder را ندانید با استفاده از معنای سایر کلمات، مفهوم متن را دریافته و می توانید معنی hinder را حدس بزنید. بنابراین داشتن منبعی از واژگان در ذهن همواره مفید است.

 

سوال ۵: سخت ترین نوع سوالات Reading آزمون IELTS آکادمیک چه چیزهایی هستند؟

سوالات True/False/Not Given اغلب سخت ترین نوع سوالات هستند. سوالاتی که از شما می خواهند:

 • اگر اطلاعات داده شده با متن سازگار است گزینه True

 • اگر اطلاعات داده شده با متن ناسازگار است گزینه False

 • اگر هیچ اطلاعات از مورد مطرح شده در سوال در متن وجود ندارد گزینه Not Given را انتخاب کنید.

 

دقیقا گزینه داده شده هم معنی با آنچه در متن آمده است باشد.

True

در متن اشاره شده اما معنای یکسانی را ندارند.

False

هرگز یا بطور صریح در متن اشاره نشده است.

Not Given

مثالی از هر یک از موارد بالا در زیر آورده شده است:

امیدواریم نکاتی که گفته شد کاربردی بوده و برای ارتقای سطح نمره Reading شما مفید واقع شوند.

]]>

دیدگاه
 • علیرضا مهر ۲۳, ۱۳۹۷ ۱۲:۳۸ ب٫ظ

  با تشکر از شما، مطالب بسیار جالبی بود.

  پاسخ
  • teacher111 مهر ۲۳, ۱۳۹۷ ۱۲:۴۰ ب٫ظ

   خواهش می کنم. موفق باشید

   پاسخ
ارسال یک نظر