آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

7 جمله که در انگلیسی آمریکایی نمی گوییم!

۷ جمله که در انگلیسی آمریکایی نمی گوییم!

 

دیگران خوانده اند
نحوه پاسخگویی به ریدینگ سلپیپ+ویدیو
ارسال یک نظر