آیلتس آنلاین
ویژگی تصویر

ویژگی های دوره

  /    /  ویژگی های دوره
 • مدت زمان۳ weeks
 • سخنرانی ها۷
 • امتحانات۲
 • درصد گذراندن۷۰
 • حداکثر تاکتیک۳
 • مدت زمان۳ weeks
 • سخنرانی ها۷
 • امتحانات۲
 • درصد گذراندن۷۰
 • حداکثر تاکتیک۳
 • مدت زمان۳ weeks
 • سخنرانی ها۷
 • امتحانات۲
 • درصد گذراندن۷۰
 • حداکثر تاکتیک۳

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور