آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

زبانه خدمات

صرفه جویی تا ۴۰%٪ با پرداخت سالانه

استاندارد

۲۵۰۰۰ تومان

حرفه ای

۵۶۰۰۰ تومان

تعداد دوره ها

۲ ۴

زمان

۱۵ روز ۳۰روز

طراحی وب

طراحی انسان محور

بازاریابی

توسعه دهنده آندروید

سیستم های کامپیوتری

کسب و کار انگلیسی