آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

جعبه پیغام

[cws-row cols=2 id=”cols2″][col span=6][cws-widget type=text title=”جعبه پیغام با استایل ۱″]

[alert type=”information” title=”اطلاعات جعبه” ]یک متن برای نمونه کار وارد شد[/alert] [alert type=”warning” title=”جعبه هشدار” ]یک متن برای نمونه وارد شد[/alert] [alert type=”success” title=”جعبه تایید” ]یک متن برای نمونه وارد شد[/alert] [alert type=”error” title=”جعبه خطا” ]یک متن برای نمونه وارد شد[/alert]

[/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text title=”جعبه پیغام با استایل ۲″]

[alert type=”information” title=”جعبه اطلاعات” grey_skin=1]یک متن برای نمونه وارد شد[/alert] [alert type=”warning” title=”جعبه هشدار” grey_skin=1]یک متن برای نمونه وارد شد[/alert] [alert type=”success” title=”جعبه تایید”  grey_skin=1]یک متن برای نمونه وارد شد[/alert] [alert type=”error” title=”جعبه خطا”  grey_skin=1]یک متن برای نمونه وارد شد[/alert]

[/cws-widget][/col][/cws-row]

ارسال یک نظر