آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

مرحله برجسته

[cws-row cols=2 id=”cols2″][col span=6][cws-widget type=text title=””]

[milestone fa=’users’ number=’3200′ ]مشتریان راضی[/milestone]

 
[milestone fa=’trophy’ number=’55000′ ]ضبط حرارت[/milestone]

[/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text title=””]

[milestone fa=’briefcase’ number=’1700′ ]مشتریان راضی[/milestone]

 
[milestone fa=’user’ number=’1400′ ]کاربران آنلاین[/milestone]

[/cws-widget][/col][/cws-row]

ارسال یک نظر