1

چه مدت تا آزمون آیلتس فرصت دارید؟

  • یک تا دو ماه

  • سه الی چهار ماه

  • پنج تا شش ماه

  • تا یکسال

  • تا یک و نیم سال