آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آزمون آیلتس کامپیوتریبرچسب

تفاوت آیلتس کامپیوتری و کاغذی   چه تفاوتی بین این دو شکل برگزاری آزمون وجود دارد؟با توجه به اینکه سالها از برگزاری مستمر آزمون آیلتس می گذرد جای تعجب نیست که امروزه بجای آیلتس کاغذی شاهد برگزاری آیلتس کامپیوتری باشیم. آیلتس یکی

5 نکته مهم در خصوص آیلتس کامپیوتری تقریبا 30 سال است که آزمون آیلتس بصورت کاغذی برگزار شده است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تمایل داوطلبان به شرکت در آزمون هایی که به شکل کامپیوتری برگزار می شود اخیرا آزمون