آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آزمون آیلتسبرچسب

چگونه برای آزمون آیلتس آماده شویم؟ قبل از اینکه بدانیم چطور باید برای آزمون آیلتس آماده شویم، لازم است تا با این آزمون آشنایی بیشتری پیدا کنیم. ازمنظرعموم و از دیدگاه دانشجویان، آیلتس آزمونی است که بدست آوردن یک نمره خوب

چند روش کاربردی برای تقویت واژگان آیلتس