آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

افزایش چشمگیر نمره رایتینگ آیلتس با یک تکنیک ساده!برچسب

افزایش چشمگیر نمره رایتینگ آیلتس با یک تکنیک ساده! در آیلتس آکادمیک یا جنرال باید در تسک 2 رایتینگی با 250 کلمه در زمان مشخص نوشته شود. توصیه می شود 40 دقیقه از 1 ساعت زمانی که برای این قسمت اختصاص