آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

تشخیص کلیدواژه های ریدینگبرچسب

داوطلبان اغلب ریدینگ را آزمونی دشوار می دانند. چرا؟!! زیرا زمان آزمون ریدینگ محدود است. در 60 دقیقه باید 3 متن طولانی خوانده و به 40 سوال پاسخ داده شود. بنابراین خواندن سوالات، فهمیدن و پاسخگویی به آن ها در این