آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

تفاوت آیلتس کامپیوتری و کاغذیبرچسب

تفاوت آیلتس کامپیوتری و کاغذی   چه تفاوتی بین این دو شکل برگزاری آزمون وجود دارد؟با توجه به اینکه سالها از برگزاری مستمر آزمون آیلتس می گذرد جای تعجب نیست که امروزه بجای آیلتس کاغذی شاهد برگزاری آیلتس کامپیوتری باشیم. آیلتس یکی