آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

دوره های آنلاین آیلتسبرچسب

کسب نمره 7 در مصاحبه آیلتس ابتدا می خواهیم تعریف پایه ای از آزمون آیلتس داشته باشیم و سپس به عوامل کسب نمره 7 در مصاحبه آیلتس بپردازیم. آیلتس آزمونی است برای سنجش میزان دانش زبان انگلیسی افراد که 9 سطح