آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

راهکارهای حل سوالات ریدینگبرچسب

داوطلبان اغلب ریدینگ را آزمونی دشوار می دانند. چرا؟!! زیرا زمان آزمون ریدینگ محدود است. در 60 دقیقه باید 3 متن طولانی خوانده و به 40 سوال پاسخ داده شود. بنابراین خواندن سوالات، فهمیدن و پاسخگویی به آن ها در این

وقتی می پرسید: "بهترین روش افزایش نمره ریدینگ چیست؟" بدون شک پاسخی که از همه جا دریافت می کنید این است: skimming و scanning از آنجاییکه زمان آزمون ریدینگ محدود است، بنابراین مدیریت زمان و استفاده درست از آن برای پاسخ

راه حل هایی برای رفع مشکلات ریدینگ   اگر قرار باشد بخشی از آزمون آیلتس باعث به سختی افتادن و زحمت داوطلبان شود، چیزی نیست جز قسمت ریدینگ. خواندن 1500-2000 کلمه مربوط به متن های ریدینگ خنده را از چهره هر کسی