آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

موارد مهم در خصوص علامتگذاری رایتینگ آیلتسبرچسب

موارد مهم در خصوص علامتگذاری رایتینگ آیلتس   اهمیت بکارگیری علائم نگارشی در هر زبانی کاملا روشن است. زبان انگلیسی نیز از این مورد مستثنی نیست. ممکن است تصور شود استفاده از این علائم پیچیده است و ضرورتی ندارد اما به وضوح