آزمون تعیین سطح

مدت زمان
80 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
80
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 آرش نوروزی مبتدی A2 36% 29